Bjørn Skinnerup  

En af de ældre lavadelige slægter fra Rinds. Slægterne Griis og Winther kommer også herfra.

Første Generation

1. Jens Skadeland, født ?1350 i Rinds Herred, stilling: gårdmand ( Farmer).

Børn:

+ 2 i. Niels Jensen født ?1375.

+ 3 ii. Svend Jensen Skadeland født ?1380.

 

Anden Generation

2. Niels Jensen, også kendt som Niels Jensen Skadeland, født ?1375 i Rinds Herred, død ?1426 i ? Møldrup, Rinds, stilling: gårdmand.

Børn:

+ 4 i. Las Skadeland født ?1400.

5 ii. Niels Nielsen, også kendt som Niels Nielsen Skadeland, født ?1410 i Rinds Herred, død ? i Lille Restrup.

+ 6 iii. Karen Skadeland Nielsdatter født ?1415.

3. Svend Jensen Skadeland, født ?1380 i Rinds Herred, stilling: gårdmand.

Børn:

7 i. Per Svendsen Skadeland, født ?1405 i Rinds Herred, død FØR 1454 i Durup, Rindsherred, stilling: gårdmand.

 

Tredje Generation

4. Las Skadeland, født ?1400 i Rinds Herred, død ?1466 i Lille Restrup, stilling: gårdmand.

Han blev gift med Nn Lauridsdatter, født ?1400 i ?, død i Restrup.

Børn:

+ 8 i. Niels Lauridsen Skadeland født ?1440.

9 ii. Tyge Lauridsen Skadeland, født ?1440 i Restrup.

+ 10 iii. Laurids Lauridsen Skadeland født ?1445.

6. Karen Skadeland Nielsdatter, født ?1415, død i Havbro, Års Herred.

Hun blev gift med Gunde Munk, født ?1400 i Havbro (søn af Niels "Lille" Munk), død ?1468 i Havbro, Års Herred, stilling: Væbner.

Børn:

+ 11 i. Niels Munk født ?1430.

+ 12 ii. Peder Munk født ?1430.

13 iii. Anne Munk, født ?1432 i Havbro, død ?1460 i Trogelstrup, Aars Herred.

+ 14 iv. Søren Munk født ?1435.

+ 15 v. Torlof Munk født ?1435.

16 vi. Otto Munk, født 14??, død ?.

+ 17 vii. Malte Munk født ?1440.

 

Fjerde Generation

8. Niels Lauridsen Skadeland, født ?1440 i Restrup, død ?1512 i Odsgaard, stilling: gårdmand.

Børn:

+ 18 i. Laurids Skadeland født ?1450.

10. Laurids Lauridsen Skadeland, født ?1445 i Restrup, død 1502 i Lund, Skåne, stilling: kannik.

Han blev gift med Maren Nielsdatter Munk, født 14??, død i Lille Restrup.

Børn:

+ 19 i. Maren Skadeland født ?1470.

11. Niels Munk, født ?1430 i Haubro, død ?1500, stilling: Væbner.

Gift FØR 1475, Birgitte Bøjstrup Ottesdatter, født FØR 1455, død ?1507.

Børn:

+ 20 i. Otte Munk født ?1470.

+ 21 ii. Laurids Munk født ?1480.

12. Peder Munk, født ?1430 i Havbro, død ?1475 i Havbro, Års Herred, stilling: gårdmand.

Børn:

+ 22 i. Søren Munk født ?1460.

23 ii. Gunde Nielsen Munk, født ?1463 i Havbro, Aars Herred, død ?1532 i Torsgaard, Havbro Sogn, stilling: gårdmand.

14. Søren Munk, født ?1435 i Havbro, død ?1511 i Komdrup, Hellum Herred, stilling: gårdmand.

Børn:

+ 24 i. Peder Munk født ?1500.

15. Torlof Munk, født ?1435 i Havbro, død ?1490 i Kolding, stilling: husfoged.

Børn:

+ 25 i. Søren Munk født ?1500.

17. Malte Munk, født ?1440 i Havbro, død ?1496 i Rodsted, Hornum Herred, stilling: gårdmand.

Han blev gift med Anne Jepsdatter, født ?1460, død i Rodsted, Hornum Herred.

Børn:

26 i. Peder Munk, født ?1483 i Rodsted, Hornum Herred, død FØR 1538.

27 ii. Anne Munk, født ?1488 i Rodsted, Hornum Herred, død ?1525, stilling: Jens Trugildsen.

28 iii. Gertrud Munk, født ?1490 i Rodsted, Hornum Herred, død FØR 1533.

29 iv. Marine Munk, født ?1495 i Rodsted, Hornum Herred, død ?1538, stilling: Jørgen Sten.

30 v. Niels Munk, født ?1580 i Rodsted, Hornum Herred, død FØR 1538.

31 vi. Søren Munk, født ?1585 i Rodsted, Hornum Herred, død ?1641 i Rodsted, Hornum Herred, stilling: gårdmand.

 

Femte Generation

18. Laurids Skadeland, født ?1450 i Odsgaard, død ?1475 i Restrup, Rinds Herred, begravet i Viborg Domkirke, stilling: gårdmand.

Han blev gift med Marine Nielsdatter, født ?1450 i ? Lille Restrup, Rinds Herred (datter af Niels Pedersen), død ? i Lille Restrup, Rinds Herred.

Børn:

+ 32 i. Nn Skadeland født ?1468.

+ 33 ii. Jørgen Skadeland født ?1472.

34 iii. Niels Skadeland, født ?1475 i Restrup, Rinds Herred, død ?1537 i Odsgaard, stilling: gårdmand.

Han blev gift med Helle _____, født ?1490, død i Odsgaard.

35 iv. Thomas Skadeland, født ?1480 i Odsgaard, død 1515 i "Kastrup", stilling: gårdmand.

19. Maren Skadeland, født ?1470 i Rinds, død i Lille Torup.

Hun blev gift med Jens Pedersen Harbou, født FØR 1460 i Engbjerggaard, Engbjerg Sogn ??, død ?1511 i Lille Torup, stilling: gårdmand.

Børn:

+ 36 i. Christen Harbou født FØR 1500.

20. Otte Munk, født ?1470 i Haubro, Års Herred, død ?1528, stilling: væbner / gårdmand.

Gift ?1500, Kirsten Nielsdatter Juel, født FØR 1485 i Aabjerg, Vestjylland, død ?1558 i Gjessinggård.

Børn:

37 i. Abel Munk, født ?1500 i Haubro, Aars Herred, død i Rugaard, stilling: Laurids Lunov.

+ 38 ii. Niels Munk født ?1500.

39 iii. Anne Munk, født ?1502 i Haubro, Aars Herred, død i Vorstgaard, stilling: Laurids Sefeld/Morten Roe.

+ 40 iv. Peder Munk født ?1510.

21. Laurids Munk, født ?1480 i Haubro, død ?1549 i Hungstrup, stilling: gårdejer.

Han blev gift med Anne Jespersdatter Lunov, født ?1510, død i Hungstrup.

Børn:

+ 41 i. Niels Munk født ?1520.

42 ii. Christoffer Munk, født ?1530 i Hungstrup, død 20 okt 1565 i Svarterå, stilling: gårdmand.

+ 43 iii. Jesper Munk født ?1535.

44 iv. Kirsten Munk, født ?1536 i Hungstrup, død ?1611, begravet i Vester Tørslev Kirke, stilling: Niels Skade Madsen.

45 v. Birgitte Munk, født ?1550 i Hungstrup, død i Svenstrup, stilling: Tyge Kruse til Vinge.

22. Søren Munk, født ?1460 i Havbro, Aars Herred, død ?1502 i Havbro, Aars Herred, stilling: gårdmand.

Han blev gift med Gjertrud Pallisdatter, født ?1465 i Torngaard, Aaby sogn, død ?.

Børn:

+ 46 i. Marine Søfrensdatter Munk født ?1490.

47 ii. Maren Munk, født ?1500 i Havbro, Aars Herred, død ?1537 i Eget.

Hun blev gift med Svend Madsen Orning, født 14??, død i Eget.

+ 48 iii. Peder Munk født ?1500.

49 iv. Berete Munk, født ?1502 i Havbro, Aars Herred, død ?1537 i Viborg.

Gift ?1536 i Viborg, Peder Holst, født ?1500, død ?1537 i Viborg, stilling: borger.

24. Peder Munk, født ?1500 i Komdrup, Hellum Herred, død FØR 1557, stilling: gårdmand.

Han blev gift med Karen (Anne?) Nielsdatter, født ?1510, død i Komdrup, Hellum Herred.

Børn:

+ 50 i. Anders Munk født ?1530.

51 ii. Søren Munk, født ?1535 i Komdrup, Hellum Herred, død ?1563 i Komdrup, stilling: gårdmand.

+ 52 iii. Niels Munk født ?1540.

53 iv. Peder Munk, født ?1545 i Komdrup, Hellum Herred, død i ?.

+ 54 v. Las Munk født ?1548.

55 vi. Christoffer Munk, født ?1550 i Komdrup, Hellum Herred, død i Komdrup, stilling: gårdmand.

25. Søren Munk, født ?1500 i Kolding, død 28 jul 1566 i Gulland, stilling: gårdmand.

Han blev gift med Nn Bildt, født ?1500, død i Morum, Vognsild Sogn.

Børn:

56 i. Torlof Munk, født ?1530 i Morum, Vognsild Sogn, død ?1560 i Morum, stilling: gårdmand.

+ 57 ii. Marine Munk født ?1540.

 

Sjette Generation

32. Nn Skadeland, født ?1468 i Lille Restrup, Hvam Sogn, død ?.

Hun blev gift med Mogens Stampe, født FØR 1491 (søn af Otto Stampe), død FØR 1525.

Børn:

+ 58 i. Marinne Stampe.

33. Jørgen Skadeland, født ?1472 i Odsgaard, død ?1532 i Rinds Herred, stilling: gårdmand.

Han blev gift med Ane Johansdatter Pors, født ?1480 i Overgaard, Mors, død ?1569 i Overgaard.

Børn:

+ 59 i. Johan Pors født ?1520.

36. Christen Harbou, født FØR 1500 i Lille Torup, Rinds Herred, død 1556 i Lille Restrup, Hvam Sogn, stilling: gårdmand.

Gift ?1525, Kirsten Nielsdatter Clementsen, født ?1508 i Viborg (datter af Niels Clementsen og Anne Mikkelsdatter), død ?1558 i Lille Restrup, Hvam Sogn.

Børn:

60 i. Niels Harbou, født ?1530 i Hvolris, Vester Bjerregrav Sogn, død 24 jul 1560 i Restrup, begravet i Hvam Kirke, stilling: gårdmand.

Han blev gift med Berete Munk, født ?1480 i Viborg (datter af Niels Munk og Anne Christoffersdatter Kruse), begravet i Hvidbjerg Kirke.

+ 61 ii. Jørgen Harbou født ?1530.

38. Niels Munk, født ?1500 i Havbro, død 1568 i Viborg, begravet i Viborg Domkirke, stilling: gårdmand.

Han blev gift med Anne Christoffersdatter Kruse, født ?1500 i Ballegaard, død 5 okt 1534 i Viborg, begravet i Viborg Domkirke.

Børn:

62 i. Berete Munk, født ?1480 i Viborg, begravet i Hvidbjerg Kirke.

(1) Hun blev gift med Niels Harbou, født ?1530 i Hvolris, Vester Bjerregrav Sogn (søn af Christen Harbou og Kirsten Nielsdatter Clementsen), død 24 jul 1560 i Restrup, begravet i Hvam Kirke, stilling: gårdmand.

(2) Gift FØR 1564, Iver Grøn, født ?1530 i Hvidbjerggaard, død 1591 i Hvidbjerg, begravet i Hvidbjerg Kirke, stilling: gårdmand.

+ 63 ii. Else Munk født ?1520.

64 iii. Maren Munk, født ?1560 i Viborg, død i "Kjærgaard", Staby, stilling: Thomas Hjul/Peder Munk.

40. Peder Munk, født ?1510 i Gjessinggård, død ?1568 i Gjessinggård, stilling: gårdmand.

Gift 1535, Birgitte Christoffersdatter Kruse, født FØR 1515 i Dalsgaard, Vive Sogn. Mariager (datter af Christoffer Kruse og Anne Seefeld Tygesdatter).

Børn:

65 i. Otto Munk, født ?1530 i Gjessinggaard, død ?1564, stilling: officer.

66 ii. Christen Munk, født ?1535 i Gjessinggaard, død 25 jun 1612 i Gjessinggård, begravet i Tved Kirke, stilling: gårdmand.

Gift 20 nov 1540, Anne Eriksdatter Skram, født 6 apr 1540, død apr 1612 i Randers, begravet 26 apr 1612 i Randers.

+ 67 iii. Else Munk født ?1540.

68 iv. Kirsten Munk, født ?1550 i Gjessinggaard, død 20 sep 1620 i Trinderupgaard, stilling: Henrik Krag.

41. Niels Munk, født ?1520 i Hungstrup, død ?1566 i Fræer, Hellum Herred, stilling: gårdmand.

Han blev gift med Maren Jensdatter Seefeld, født ?1540, død i Fræer, Hellum Herred.

Børn:

+ 69 i. Niels Munk født 1552.

70 ii. Laurids Munk, født ?1580 i Fræer, Hellum Herred, død ?1620 i Brandtorp, Norge, stilling: gårdmand.

Han blev gift med Anne Eilersdatter Stygge, født ?1600.

43. Jesper Munk, født ?1535 i Hungstrup, død 20 okt 1565 i Svarterå, stilling: gårdmand.

(1) Han blev gift med Dorte (Juul?)Eriksdatter, født ?1540, død i Hungstrup.

Børn:

71 i. Laurids Munk, født ?1555 i Hungstrup, død 15 maj 1601 i Hungstrup, begravet i Tved Kirke, stilling: gårdmand.

Han blev gift med Mette Kaas, født ?1550 i "Jølbygaard", Mors (datter af Niels Kaas og Maren Dyre), død ?1603 i Hungstrup, begravet i Tved Kirke.

 

(2) Han blev gift med Else Enevoldsdatter Stygge, født ?1540, død i Hungstrup.

Børn:

+ 72 ii. Else Munk født ?1560.

46. Marine Søfrensdatter Munk, født ?1490 i "Thorngaard", Aaby Sogn (Ifølge "Efternavne" på Internet, datter af Søren Munk og Gjertrud Pallisdatter. Ingen anden dokumentation p.t.), stilling: ? Vinranke ?.

Hun blev gift med Clement Andersen Munk, også kendt som Sipper Clement, født 23 nov 1485 i Vadum, Kær Herred (søn af Anders Clemetsen Munk og Anne Andersdatter Kjærulff), død 9 sep 1536 i Viborg ( han blev lagt på hjul og 4 stejl. Det afhuggede hoved fik påsat en blykrone.), stilling: oprører / storbonde.

Børn:

+ 73 i. Christenze Clementzdatter født ?1514.

+ 74 ii. Kristiern Clementsen født ?1520.

+ 75 iii. Anne Clementzdatter født ?1525.

48. Peder Munk, født ?1500 i Havbro, Aars Herred, død ?1556 i Havbro, Aars Herred, stilling: gårdmand.

Han blev gift med Mette Jepsdatter Benderup, født ?1510 i Graarup (datter af Jep Andersen Benderup), død i Lemvig.

Børn:

+ 76 i. Bolde Munk født 1530.

+ 77 ii. Bolde Pedersdatter Munk født ?1530.

78 iii. Niels Munk, født ?1545 i Havbro, Aars Herred, død 25 mar 1577 i Vendsyssel, begravet i Havbro Kirke.

+ 79 iv. Peder Munk født ?1548.

+ 80 v. Jens Munk født 1550.

50. Anders Munk, født ?1530 i Komdrup, Hellum Herred, død 16 jun 1573 i Komdrup, stilling: gårdmand.

Han blev gift med Anne Seefeld Lauridsdatter, født ?1535, død ?1580.

Børn:

81 i. Laurids Munk, født ?1560 i Komdrup, død i Asfærg, stilling: gårdmand.

52. Niels Munk, født ?1540 i Komdrup, Hellum Herred, død i ?, stilling: gårdmand.

Børn:

+ 82 i. Christen Munk født ?1560.

54. Las Munk, født ?1548 i Komdrup, Hellum Herred, død FØR 1601 i Komdrup, Hellum Herred, stilling: gårdmand.

(1) Han blev gift med Elsebe Mikkelsdatter Hvass, født ?1550 i Gjerholm, død i Komdrup, Hellum Herred.

(2) Han blev gift med Karen Sørensdatter Mund, født ?1560, død i Lynderupgaard.

Børn:

+ 83 i. Søren Munk født ?1570.

+ 84 ii. Niels Munk født ca. 1585.

57. Marine Munk, født ?1540 i Morum, Vognsild Sogn, død ?1578 i Aalborg.

Gift 6 okt 1560, Rasmus Pedersen, født ?1530, død i Aalborg, stilling: Stiftsskriver.

Børn:

+ 85 i. Peder Munk født 15??.

 

Syvende Generation

58. Marinne Stampe.

Hun blev gift med Simon Ebbesen, født FØR 1450 (søn af Ebbe Henriksen og Gyde Rostrup), død ?1454.

Børn:

86 i. Ebbe Simonsen, født FØR 1491, død ?1503.

87 ii. Jens Simonsen, født FØR 1491, død ?1503.

+ 88 iii. Laurids Simonsen født FØR 1491.

59. Johan Pors, født ?1520 i Overgaard, Mors, død ?1551 i Overgaard, stilling: gårdmand.

Han blev gift med Johanne Pedersdatter, født ?1520 i Overgaard, Fårtofte, død ? i Overgaard.

Børn:

+ 89 i. Mads Pors født ?1545.

90 ii. Anne Pors, født ?1555 i Overgaard, Fårtofte, død FØR 1579 i Overgaard.

Hun blev gift med Niels Andersen Winther, født ?1550 (søn af Anders), død i Overgaard, stilling: gårdmand.

61. Jørgen Harbou, født ?1530 i Hvolris, død ?1593 i Vesterris, stilling: gårdmand.

(1) Han blev gift med Else Munk, født ?1520 i Viborg (datter af Niels Munk og Anne Christoffersdatter Kruse), død i Hvolris, Hvam Sogn.

Børn:

91 i. Gidsel Jørgensdatter Harbou, født ?1560.

+ 92 ii. Margrethe Jørgensdatter Harbou født ?1565.

(2) Han blev gift med Dorthe Christophersdatter Kruse, født ?1540, død i Hvolris, Hvam Sogn.

63. Else Munk (Se ægteskab med nummer 61.)

67. Else Munk, født ?1540 i Gjessinggaard, død ?1594 i Hvolris, Vester Bjerregrav Sogn.

Gift ?1565, Jørgen Harbou, født ?1530 i Lille Restrup, Hvam Sogn, død ?1595 i Hvolris, Vester Bjerregrav Sogn, stilling: gårdmand.

Børn:

93 i. Christen Harbou, født 15?? i Lille Restrup, stilling: gårdmand.

+ 94 ii. Otte Harbou født 15??.

+ 95 iii. Niels Harbou født ?15??.

69. Niels Munk, født 1552 i Hungstrup, død 29 maj 1626 i Moss, Norge, stilling: gårdmand.

Han blev gift med Kirsten Lauridsdatter Vognsen, født ?1570, død ?1663 i Hassinggaard, Kjær Herred.

Børn:

96 i. Anne Munk, født ?1598 i Hungstrup, død ?1653.

+ 97 ii. Niels Vognsen Munk født ?1600.

98 iii. Else Munk, født ?1600 i Hungstrup, død i Østerhassing, stilling: Laurids Pedersen.

72. Else Munk, født ?1560 i Hungstrup, død ?1613 i Nøragager.

Gift 1581, Niels Stygge, født ?___-1540 i Nørager, død 1605 i Nørager, stilling: gårdejer.

Børn:

99 i. Anne Stygge, født ?1612, begravet i Taars Kirke.

Gift 1 jun 1634, Markvard Kaas, født 1606 (søn af Mogens Kaas og Agate von Mehlen), død 18 apr 1658 i Tidemandsholm.

73. Christenze Clementzdatter, født ?1514 i "Kappelgaard", Aaby sogn.

Gift ?1535 i ? Vedsted, Poul Popp, født 1510 i ?Tyskland, død 29 nov 1597, stilling: Skipper.

Børn:

+ 100 i. Anna Popp født ?1530.

+ 101 ii. Poul Poulsen Popp født 1533.

74. Kristiern Clementsen, født ?1520 i "Kappelgaard", død ?1580 i Notmark, stilling: gårdmand / Skipper.

Gift ?1550, Anna Popp, født ?1530 i ? (datter af Poul Popp og Christenze Clementzdatter), død 16?? i Sønderborg (Cappelgaard).

Børn:

+ 102 i. Hans Kristiern Kristenssøn født 1557.

75. Anne Clementzdatter, født ?1525 i "Kappelgaard", død ?1600 i Aalborg.

Hun blev gift med Jens Suur, født 15??, død i Aalborg.

Børn:

+ 103 i. Laurids Jensen Suur født ?1570.

76. Bolde Munk, født 1530 i Havbro, Aars Herred, død EFT 1579 i Beltofte.

Gift 1548, Bertel Andersen Kjærulf, født 1528 i Aslund (søn af Anders Andersen Kjærulff og Marin Bertelsdatter), død ?1568 i Øster Aslund, stilling: godsejer.

Børn:

+ 104 i. Anders Bertelsen Kjærulf født 1550.

+ 105 ii. Bertel Bertelsen Kjærulf født 1555.

+ 106 iii. Anne Bertelsdatter Kjærulf født 1556.

77. Bolde Pedersdatter Munk, født ?1530 i Havbro, Havbro Sogn.

Gift 1578, Niels Andersen Winther, født ?1540 i Næsborg (søn af Anders Nielsen Winther og Anne Jensdatter).

Børn:

+ 107 i. Peder Munk Winther født 1579.

108 ii. Gjertrud Munk Winther, født ?1582 i Beltoft.

109 iii. Niels Winther, født 158?, død 1639.

110 iv. Christen Nielsen Winther, født 158?, død 1642 i Munkgaard.

111 v. Peder Nielsen Munk, født 159? i Beltoft, død 1646 i Middelfart, stilling: Foged på Enggaard (Fyn).

79. Peder Munk, født ?1548 i Havbro, Aars Herred, død ?1610 i Vesterriis, Rinds Herred, begravet i Bislev Kirke, stilling: gårdmand.

(1) Han blev gift med Anne Nielsdatter ( Madsdatter?) Skade, født OMK___ 1560, død ?1584 i Vesterriis, Rinds Herred, begravet i Bislev Kirke.

Børn:

+ 112 i. Enevold Munk født ?1578.

113 ii. Niels Munk, født ?1580 i Vesterriss, Rinds Herred, død jul 1650 i Aallersvrå, stilling: gårdmand.

114 iii. Laurids Munk, født ?1680 i Vesterriss, Rinds Herred, død i ?.

(2) Han blev gift med Marine Jensdatter Munk, født ?1560 i ?, død ?1595 i Vesterriis, Rinds Herred, begravet i Bislev Kirke.

Børn:

115 iv. Peder Pedersen Munk, født ?1590 i Vesterriis, Rinds Herred, død 16?? i Bygum, Østerbølle Sogn, stilling: gårdmand.

(3) Han blev gift med Karen Munk, født ?1585 i Ørnhoved, Hammerup Herred (datter af Christen Munk og Anne Grøn), død i Veibjerggaard.

80. Jens Munk, født 1550 i Havbro, Aars Herred, død 28 sep 1636 i Bandsholm, stilling: gårdmand.

(1) Gift FØR 1580, Kirsten Seefeld Lauridsdatter, født ?1550, død i Bandsholm.

Børn:

+ 116 i. Mette Munk født 10 mar 1576.

117 ii. Elsebe Munk, født ?1578 i Havbro.

+ 118 iii. Anne Munk født ?1580.

+ 119 iv. Peder Munk født ?1580.

120 v. Anders Munk, født ?1585 i Havbro, død LILLE.

(2) Han blev gift med Else Poulsdatter Fredberg, født ?1565 (datter af Poul Fredberg), død ?1636 i Bandsholm.

Børn:

121 vi. Anne Munk, født ?1590 i Havbro, Aars Herred, død ?1677 i Havbro, stilling: Niels Munk.

Gift FØR 1638, Niels Munk, født ?1615, død 10 dec 1651 i Havbro, begravet i Havbro Kirke, stilling: gårdmand.

122 vii. Abel Munk, født ?1595 i Havbro, Aars Herred, død ?1638 i Havgaard.

+ 123 viii. Kirsten Jensdatter Munk født ?1615.

82. Christen Munk, født ?1560 i ?, død ?1610 i Ørnhoved, Hammerum Herred, stilling: gårdmand.

Han blev gift med Anne Grøn, født ?1560, død i Ørnhoved, Hammerum Herred.

Børn:

+ 124 i. Karen Munk født ?1585.

125 ii. Anne Munk, født ?1590 i Ørnhoved, død i Serridsslevgaard, stilling: Jørgen Mund.

83. Søren Munk, født ?1570 i Komdrup, Hellum Herred, død 16 nov 1666 i Mølgaard, begravet 14 dec 1666 i Havbro Kirke, stilling: gårdmand.

Han blev gift med Kirsten Stygge Nielsdatter, født ?1590.

Børn:

+ 126 i. Christen Munk født ?1615.

+ 127 ii. Else Sørensdatter Munk født ?1620.

84. Niels Munk, født ca. 1585 i Komdrup, Hellum Herred, død 10 dec 1652 i Mølgaard, begravet 31 dec 1652 i Havbro Kirke, stilling: gårdmand.

Gift aug 1630, Anne Jensdatter Munk, født ?1610 i Havbro, død ?1677 i Fandrup.

Børn:

128 i. Kirsten Munk, født ?1630 i Mølgaard, Rinds Herred.

+ 129 ii. Else Nielsdatter Munk født ?1630.

+ 130 iii. Laurids Munk født 14 apr 1634.

131 iv. Else Munk, født ?1635 i Mølgaard, Rinds Herred, død 10 sep 1663 i Bandsholm, begravet i Havbro Kirke, stilling: Richard Munk (Hassingggår.

132 v. Ellen Munk, født ca. 1640 i Mølgaard, Rinds Herred, død i Jelstrup.

Gift 28 mar 1678, Thomas Lauridsen, født ca. 1643 i Bansholm ? (søn af Laurids Gunnesen og Dorthe Pedersdatter), død ? i Jelstrup ?, stilling: ? bonde ?.

133 vi. Karen Munk, født ?1646 i Mølgaard, Rinds Herred.

Gift 2 apr 1675 på Bandsholm, Just Christensen, født ?1640 i Bandsholm, stilling: ufri bonde.

85. Peder Munk, født 15?? i Gjettrup, død i Gjettrup, stilling: gårdmand.

Børn:

+ 134 i. Christen Munk født 155?.

+ 135 ii. Oluf Munk født 15??.

 

Ottende Generation

88. Laurids Simonsen, født FØR 1491, død ?1537 i "Tuulstrup", Sall Sogn. Houlbjerg Herr.

Han blev gift med Margrethe Galskyt, født ?1470, død i "Tuulstrup", Sall Sogn. Houlbjerg Herr.

Børn:

+ 136 i. Karen Lauridsdatter født ?1510.

+ 137 ii. Hans (Udsøn) Lauridsen født ?1530.

+ 138 iii. Ebbe Lauridsen født FØR 1546.

139 iv. Kristoffer Lauridsen, født 15??, død 29 jul 1580, stilling: dræbt af sin svoger Erik Vesternie.

Han blev gift med Margrethe Vesternie, født 15??, død ?.

140 v. Enevold Lauridsen, født 15??, død ?.

89. Mads Pors, født ?1545 i Overgaard, Mors Herred, død FØR 1594 i Overgaard, stilling: gårdmand.

Han blev gift med Inger Godskesdatter Spend, født ?1550 i Nørgaard, Nørre Herred, Salling, død ?1601 i Overgaard.

Børn:

+ 141 i. Hans Pors født ?1570.

142 ii. Johan Pors, født ?1575 i Nørgaard, Nørre Herred, Salling, død ?1601.

+ 143 iii. Anne Pors født ?1597.

92. Margrethe Jørgensdatter Harbou, født ?1565 i Hvolris, Vester Bjerregrav Sogn, død ?1600 i "Kastrup", Testrup Sogn.

Gift ?1596, Niels Pors, født ?1565 i "Kastrup", Testrup Sogn (søn af Pors Nielsen og Maren Andersdatter), død ?1600 i "Kastrup", Testrup Sogn, stilling: gårdmand.

Børn:

+ 144 i. Jørgen Pors født ?1610.

145 ii. Anne Porsdatter, født 16?? i Kastrup, død ?.

+ 146 iii. Benedikte Porsdatter født 15??.

94. Otte Harbou, født 15?? i Lille Restrup, stilling: gårdmand.

Han blev gift med Ingeborg Nielsdatter Skade, død EFT ER 1670 i Nibe.

Børn:

147 i. Niels Harbou, født 15??, død 1649 i Østergaard, Hvam ?, stilling: gårdmand.

148 ii. Christen Harbou, født 15?? i Østergaard ?, død EFT 1654 i Østergaard, Hvam ?, stilling: gårdmand.

149 iii. Birgitte Ottesdatter Harbou, født 15? i Holris / Restrup.

Gift Jens Nielsen, født 15?? i Hornsgaard, død 1634 i Vester Stræt, Slet Herred, stilling: selvejerbonde.

95. Niels Harbou, født ?15?? i Lille Restrup, død 1609 i Østergaard, Hvam, begravet i Hvam Kirke, stilling: gårdmand.

Han blev gift med Mette Munk, født 10 mar 1576 i Havbro (datter af Jens Munk og Kirsten Seefeld Lauridsdatter), død 1672 i Viffertsholm, begravet i Solbjerg Kirke, Hellum Herred.

Børn:

150 i. Enevold Harbou, født 16?? i Østergaard, Hvam Sogn ?.

151 ii. Peder Harbou, født 16?? i Østergaard, Hvam Sogn ?, død i Slemstrup, stilling: gårdejer.

152 iii. Christen Harbou, født 16?? i Østergaard, Hvam Sogn ?.

97. Niels Vognsen Munk, født ?1600 i Tjæreberg, Stala Sogn På Oroust, død 1643 i Tjæreberg, Norge, stilling: gårdmand.

Han blev gift med Ellen Reersdatter Green, født ?1600, død i Tjæreberg, Norge.

Børn:

+ 153 i. Richard (Beer) Munk født ?1628.

+ 154 ii. Christen Munk født ?1630.

155 iii. Regitze Munk, født ?1635 i Tjæreberg, Norge.

156 iv. Ingeborg Munk, født ?1638 i Tjæreberg, Norge.

157 v. Else Munk, født ?1640 i Tjæreberg, Norge.

100. Anna Popp (Se ægteskab med nummer 74.)

101. Poul Poulsen Popp, født 1533 i Aalborg, død 27 nov 1597 i Aalborg, stilling: borgmester 1576-1579.

Gift 5 feb 1563 i Aalborg, Marine Jørgensdatter, født 1533, død 25 maj 1599 i Aalborg.

Børn:

+ 158 i. Poul Poulsen Popp født 1565.

+ 159 ii. Maren Poulsdatter Popp født 1597.

102. Hans Kristiern Kristenssøn, født 1557 i Cappelgaard, død 1604 i Notmark På Als.

Gift ?, Margrethe Sophie Miang, født ?1560 i Sønderborg?, død ? i "Kappelgaard", Sønderborg.

Børn:

160 i. Kristiern von Capelgaard, født ?1590 i Notmark, Sønderborg, død ?, stilling: gårdmand.

103. Laurids Jensen Suur, født ?1570 i Aalborg, død 1 mar 1632 i Aalborg, begravet i Frue Kirke, stilling: rådmand m.m.

Han blev gift med Johanne Laursdatter Guldsmed, født ?1585 i Aalborg, død 28 jun 1652 i Aalborg, begravet i Frue Kirke.

Børn:

+ 161 i. Laurids Lauridsen Suur født ? 1605.

+ 162 ii. Karen Larsdatter Suur født ?1610.

+ 163 iii. Niels Lauridsen Bech født 1611.

+ 164 iv. Johanne Lauridsdatter Suur født ?1612.

165 v. Thomas Lauridsen Suur, født ?1616 i Aalborg, død 1654 i Aalborg, stilling: rådmand / Borgmester ? -1654.

104. Anders Bertelsen Kjærulf, født 1550 i Øster Aslund, død i Himmerland?.

Børn:

166 i. Peder Andersen Kjærulf, født 16?? i Himmerland ?, død i Nørholm.

+ 167 ii. Bertel Andersen Kjærulf født 16??.

105. Bertel Bertelsen Kjærulf, født 1555 i Øster Aslund, død i Nibeegnen.

Børn:

+ 168 i. Maren Bertelsdatter Kjærulf født ?1595.

106. Anne Bertelsdatter Kjærulf, født 1556 i Øster Aslund, død 1641 i Nørhalne, Biersted Sogn.

Gift 1579, Lars Ovesen Jensen, født 1550 (søn af Jens Madsen Kusk og Birgitte Jensdatter), død 1638 i Nørhalne, Biersted Sogn.

Børn:

+ 169 i. Bertel Laursen Kjærulf født 1582.

+ 170 ii. Dorete Laursdatter født 1588.

107. Peder Munk Winther, født 1579 i Beltoft, død 16?? i Bygum, Østerbølle Sogn.

Han blev gift med Gertrud Andersdatter, født ?1570 i Klotrup, Fjeldsø sogn (datter af Anders Jensen Skriver og Inger Jensdatter), død ? i Gedsted.

Børn:

171 i. Bodil Pedersdatter, født 16?? i Klotrup ?.

112. Enevold Munk, født ?1578 i Vesterriss, Rinds Herred, død 1681, stilling: soldat.

Han blev gift med Dorte Bendixdatter Nordby, født ?1637 i Urup, Slavs Herred, død 13 feb 1696.

Børn:

+ 172 i. Peder Munk født ?1663.

116. Mette Munk (Se ægteskab med nummer 95.)

118. Anne Munk, født ?1580 i Bandsholm, død FØR 1650 i Ørndrup.

(1) Hun blev gift med Jens Freberg, født 1608 i Frebjerggaard, Års Sogn (søn af Poul Fredberg), død ?1626 i Frebjerggaard, stilling: gårdmand.

Børn:

173 i. Niels Fredberg, født 16??, død 1655, stilling: gårdejer.

Gift ?, Maren henriksdatter Krag, født 16?? i Trinderup, død ?.

+ 174 ii. Else Jensdatter Freberg født 16??.

175 iii. Poul Fredberg, født 1613, død ?1643.

Han blev gift med Ide Baggesdatter Griis, født 16?? (datter af Bagge Pallesen Griis og Maren Henriksdatter Kragh), død 1659.

(2) Hun blev gift med Gert (Dan) Thomesen, født ?1610 i Ørndrup, Gislum Herred, død ?1636, stilling: gårdmand.

119. Peder Munk, født ?1580 i Havbro, død FØR 1638 i Havgaard, Rinds Herred, stilling: gårdmand.

Han blev gift med Anne Poulsdatter Fredberg, født ?1580 (datter af Poul Fredberg), død ? i Havgaard, Rinds Herred.

Børn:

+ 176 i. Anders Munk født ?1610.

123. Kirsten Jensdatter Munk, født ?1615 i Havbro, Aars Herred, død i Slagelse.

Gift 19 feb 1643 i St. Michels Kirke, Slagelse, Christen Pallesen, født ?1600 i Torup, Farsø Sogn (søn af Palle), død i Slagelse, stilling: kusk.

Børn:

+ 177 i. Karen Christensdatter født 1645.

+ 178 ii. Jens Christensen født 1650.

179 iii. Mette Christensdatter, født 16??, død i Strandbygaard.

124. Karen Munk, født ?1585 i Ørnhoved, Hammerup Herred, død i Veibjerggaard.

(1) Hun blev gift med Niels Mogensen Munk, født ?1580 i Eg, Slavs Herred (søn af Mogens Nielsen Munk og Magdalene Olufsdatter Nordby), død FØR 1631 i Ørnhoved, stilling: gårdmand.

Børn:

180 i. Mogens Nielsen Munk, født ?1600 i Ørnhoved, Hammerup Herred, død FØR 1666 i Ørnhoved I Hammerum Herred, stilling: gårdmand.

Han blev gift med Dorte Friis, født ?1605 i Geresvig (datter af Palle Friis og Anna Haar), død ?1666 i Ørnhoved I Hammerum Herred.

181 ii. Karen Munk, født ?1615 i Ørnhoved, Hammerup Herred, død FØR 1632.

182 iii. Ide Nielsdatter Munk, født ?1620 i Vejbjerggaard, død 1653 i Lund, Roum Sogn.

Hun blev gift med Laurids Friis, født ?1615 i Lundergaard (søn af Godske Friis og Maren Pedersdatter Kruse), død 1662 i Lund, Roum Sogn, begravet i Roum, stilling: gårdmand.

183 iv. Søren Nielsen Munk, født ?1620 i Ørnhoved, Hammerup Herred, død ?1651.

(2) Hun blev gift med Peder Munk, født ?1548 i Havbro, Aars Herred (søn af Peder Munk og Mette Jepsdatter Benderup), død ?1610 i Vesterriis, Rinds Herred, begravet i Bislev Kirke, stilling: gårdmand.

126. Christen Munk, født ?1615 i Mølgaard, Rinds Herred, død ?1655, stilling: gårdmand.

Gift 1657, Helvig Lykke, født i Krabbesholm (datter af Iver Lykke og Sophie Valdemarsdatter Parsberg), død ?1642 i Hvanstrup, Gislum Herred.

Børn:

184 i. Laurids Munk, født ?1660 i Mølgaard, død i ?.

127. Else Sørensdatter Munk, født ?1620 i Mølgaard, Rinds Herred.

(1) Gift 20 mar 1655 i Aars Kirke, Laurids Friis, født ?1615 i Lundergaard (søn af Godske Friis og Maren Pedersdatter Kruse), død 1662 i Lund, Roum Sogn, begravet i Roum, stilling: gårdmand.

Børn:

+ 185 i. Laurids Friis født ?1657.

186 ii. Kirsten Friis, født ?1659, begravet i Datter Af Laurids Friis Og.

(2) Gift 15 apr 1662 i Mølgaard, Peder Bendixen Nordby, født ?1630 i Donslund, Slavs Herred, død i Donslund, Slavs Herred, stilling: gårdmand.

129. Else Nielsdatter Munk, født ?1630 i Mølgaard, død 10 sep 1663 i Bandsholm, begravet 1 okt 1663.

(1) Gift 19 jun 1653, Richard (Beer) Munk, født ?1628 i Tjæreberg, Norge (søn af Niels Vognsen Munk og Ellen Reersdatter Green), død i Hassinggaard, stilling: gårdmand.

Børn:

187 i. Anne Munk, født 1654 i Hassinggaard, død 1700.

188 ii. Niels Munk, født ?1658 i Hassinggaard.

189 iii. Ellen Munk, født ?1662 i Hassinggaard.

(2) Gift aug 1663 i Bandsholm, Christen Munk, født ?1630 i Tjæreberg, Norge (søn af Niels Vognsen Munk og Ellen Reersdatter Green), død EFT E__ 1644, stilling: gårdmand.

130. Laurids Munk, født 14 apr 1634 i Mølgaard, Aars Herred, død 30 jan 1677 i Fandrup, Års sogn, begravet 2 mar 1677 i Havbro Kirke, stilling: gårdmand.

Gift 19 jan 1655 i Havbro Kirke, Birgitte Baggedatter Griis, født ?1635 i Slettegaard, Han Herred (datter af Bagge Pallesen Griis og Maren Henriksdatter Kragh), død ?1682.

Børn:

190 i. Niels Munk, født 1655 i Havbro, død i Bandshom, stilling: gårdmand.

191 ii. Bagge Munk, født 1656 i Havbro, død i Havbro, stilling: gårdmand.

192 iii. Henrik Munk, født 1657 i Havbro.

193 iv. Ide Munk, født 1658 i Mølgaard, Rinds Herred, død i Vindumgaard, døbt 30 jul 1658 i Aars Kirke, stilling: Johan Hartvig Brun.

Hun blev gift med Johan Hartvig Brun, født ca. 1650, død i Vindumgaard.

+ 194 v. Søren Munk født 1659.

195 vi. Laurids Munk, født ?1660 i Havbro, død 29 jul 1691 i Til Søs, stilling: Kaptajnløjtnant.

134. Christen Munk, født 155? i Gjettrup, død i Gjettrup, stilling: ridefoged.

(1) Han blev gift med Helvig ? Porsdatter, født 15?? i "Kastrup", Rinds Herred (datter af Pors Nielsen og Maren Andersdatter), død ? i Gjettrup.

Børn:

196 i. Johan Munk, født 159? i Gjettrup, død i Aalborg.

+ 197 ii. Peder Munk født 15??.

(2) Han blev gift med Margrethe Jørgensdatter, født 15??, død jan 1644 i Aalborg, begravet 21 feb 1644 i Aalborg.

135. Oluf Munk, født 15??, død 1624 i Attrup, Hammer Sogn, stilling: gårdfæster.

Han blev gift med Benedikte Porsdatter, født 15?? i "Kastrup", Rinds Herred (datter af Niels Pors og Margrethe Jørgensdatter Harbou), død ?.

Børn:

198 i. Peder Munk, født ?1620 i Attrup, Hammer Sogn, død Ung.

199 ii. Inger Olufsdatter Munk, født ?1625 i Attrup, Hammer Sogn, død 166? i Sæby, stilling: Niels Christensen Kjærulf.

Gift ?1631, Niels Christensen Kjærulf, født 16?? i "Hornsgaard", Nibe (søn af Christen Pedersen Kjærulf og Marin Nielsdatter), død i Sæby, stilling: Tolder.

200 iii. Gjertrud Munk, født 1629 i Attrup, Hammer Sogn, død 13 nov 1641 i Øster Halne.

Gift 13 okt 1641, Morten Laursen Kjærulf, født 16?? i Øster Halne.

+ 201 iv. Dorte Olufsdatter Munk født ?1630.

 

Niende Generation

136. Karen Lauridsdatter, født ?1510, død ?1560 i "Vesterriis", Testrup Sogn.

(1) Hun blev gift med Bertel Andersen Hørby, født ?1500 i Vesterriis, Testrup Sogn (søn af Anders Bertelsen Hørby og Inger Benderup Jepsdatter), død i "Vesterriis", Testrup Sogn, stilling: gårdmand.

Børn:

+ 202 i. Marin Bertelsdatter født ?1500.

+ 203 ii. Ingierdt Bertelsdatter Hørby født FØR 1530.

204 iii. Karen Bertelsdatter Hørby, født ?1540 i Vesterris, Rinds Herred.

+ 205 iv. Anne Bertelsdatter Hørby født FØR 1542.

206 v. Maren Bertelsdatter Hørby, født ?1545 i Vesterris, Rinds Herred.

+ 207 vi. Laurids Bertelsen Hørby født ?1580.

(2) Hun blev gift med Peder _____.

137. Hans (Udsøn) Lauridsen, født ?1530 i "Tuulstrup", Sall Sogn. Houlbjerg Herr., død ?1590 i Testrupgaard, stilling: gårdmand/ skriver.

Gift FØR 1570, Ingierdt Bertelsdatter Hørby, født FØR 1530 (datter af Bertel Andersen Hørby og Karen Lauridsdatter), død ?1600 i Testrupgaard.

Børn:

208 i. Bertel Hansen Hørby, født 1579, død 1579 i Testrup.

138. Ebbe Lauridsen, født FØR 1546, død ?.

Han blev gift med Kirsten Pedersdatter Kruse, født 15??, død ?.

Børn:

209 i. Laurids Ebbesen, født 24 feb 1559 i Tulstrup, Houlbjerg, død 25 mar 1646 i Skanderborg Slot, stilling: befalingsmand.

Han blev gift med Sophie Staverskov, født 15??, død ? i Skanderborg?.

141. Hans Pors, født ?1570 i Nørgaard, Nørre Herred, Salling, død 1625 i Nørgaard, stilling: gårdmand.

Han blev gift med Anne Florisdatter Rønnow, født ?15??, død ?.

Børn:

210 i. Erik Pors, født 16?? i Nørgaard, død 1645 i Nørgaard.

Han blev gift med Anne Skade, født 16??, død ? i Nørgaard.

211 ii. Inger Hansdatter Pors, født 16?? i Nørgaard, død ?1662 i Overgaard.

143. Anne Pors, født ?1597 i "Kastrup", Testrup Sogn, død 6 jun 1648 i "Vestergaard" Klotrup, begravet 1648 i Fjeldsø Kirke.

Gift ?1616, Byrial Christensen, født ?1580 i "Testrupgaard", Simested Sogn (søn af Christen Byrialsen og Maren Pedersdatter), død ?1650 i "Vestergaard" Klotrup. Fjeldsø sogn, stilling: gårdmand.

Børn:

+ 212 i. Inger Byrialsdatter født 1620.

+ 213 ii. Nn (Inger?) Byrialsdatter født ?1622.

144. Jørgen Pors, også kendt som Jørgen Byrialsen, født ?1610 i Kastrup, Thestrup sogn. Gislum, død 0 maj 1669 i Astrup, begravet på Giver kirkegaard ?.

(1) Gift ?, Else Jensdatter Freberg, født 16?? i Frebjergaard, Års herred (datter af Jens Freberg og Anne Munk), død ?.

Børn:

214 i. Poul Pors, også kendt som Poul Jørgensen, født 1682, død ? i Freberg, stilling: gårdfæster.

(2) Gift ?1650, Else Baggesdatter Griis, født ?1630 (datter af Bagge Pallesen Griis og Maren Henriksdatter Kragh), død ?.

Børn:

215 ii. Margrethe Pors, også kendt som Margrethe Jørgensdatter, født ca 1650, død ? i ? Fjeldsø.

+ 216 iii. Jens Pors født 16??.

(3) Gift ?, Regina von Kempter.

146. Benedikte Porsdatter, født 15?? i "Kastrup", Rinds Herred, død ?.

(1) Hun blev gift med Anders Jensen Kjærulff, født 15?? i Kornumgaard (søn af Jens Andersen Kjærulff og Anne Nielsdatter Griis), død FØR 1606 i Kornumgaard.

Børn:

217 i. Anders Andersen Kjærulff, født 15?? i Kornumgaard, død UNG.

Han blev gift med Margrethe Jensdatter Mørk, født ?1650 i Bjørnum.

+ 218 ii. Anne Andersdatter Kjærulff født 15??.

(2) Hun blev gift med Oluf Munk (Se ægteskab med nummer 135).

Børn:

(Se ægteskab med nummer 135)

153. Richard (Beer) Munk (Se ægteskab med nummer 129.)

154. Christen Munk, født ?1630 i Tjæreberg, Norge, død EFT E__ 1644, stilling: gårdmand.

(1) Han blev gift med Else Kirstine Pedersdatter Krabbe, født ?1640 i Ølmenæs, død 16??.

Børn:

219 i. Niels Munk, født ?1660 i Bandsholm.

220 ii. Richard Munk, født ?1665 i Bandsholm.

(2) Gift aug 1663 i Bandsholm, Else Nielsdatter Munk, født ?1630 i Mølgaard (datter af Niels Munk og Anne Jensdatter Munk), død 10 sep 1663 i Bandsholm, begravet 1 okt 1663.

158. Poul Poulsen Popp, født 1565 i Aalborg, død 1630 i Aalborg.

Børn:

+ 221 i. Maren Poppesdatter født 1597.

159. Maren Poulsdatter Popp, født 1597, død 26 feb 1645 i Aalborg.

Gift ?, Jørgen Olufsen Felthus, født 1580, død 1625 i Aalborg, stilling: borgmester i Aalborg 1618-1625.

Børn:

+ 222 i. Poul Jørgensen Popp født ?1600.

+ 223 ii. Sidsel Jørgensdatter født 16??.

161. Laurids Lauridsen Suur, født ? 1605 i Aalborg, død 4 okt 1649 i Aalborg, begravet 9 okt 1649 i Aalborg, Frue kirke, stilling: rådmand.

(1) Gift ?1631 i Aalborg, Else Baggesdatter, født ?1590 i Ribe (datter af Bagge Pedersen og Margrethe Lauridsdatter), død 1646 i Aalborg, begravet i Aalborg.

Børn:

+ 224 i. Bagge Lauridsen Suur født 1631.

+ 225 ii. Margrete Lauridsdatter Suur født ? 1633.

(2) Gift 1648, Margrethe Christensdatter, født omk 1615 i Aalborg.

162. Karen Larsdatter Suur, født ?1610 i Aalborg, død OKT 1671 i Aalborg, begravet 16 okt 1671 i Aalborg.

Gift ?1635 i Aalborg 1631 - ?1648, Christopher de Hemmer, født ?1600, død MAJ 1658 i Aalborg, begravet 27 maj 1658 i Aalborg, stilling: borgmester.

Børn:

+ 226 i. Christopher de Hemmer født 1634.

227 ii. Hans de Hemmer, født 1638 i Aalborg, død 1677 i Randers, døbt 11 mar 1638 i Aalborg, stilling: Dr. Juris.

163. Niels Lauridsen Bech, også kendt som Niels Lauridsen Suur, født 1611 i Aalborg, død 1667 i Hjørring, begravet 9 dec 1667 i Hjøring I Kirken, stilling: Præst.

Gift 27 jun 1637 i ?, Helvig Gertsdatter van Achen, født 1620 i Hjørring (datter af Gert Pedersen van Achen og Mette Melchiorsdatter), død 1670 i I Hjøring.

Børn:

+ 228 i. Gert Nielsen Bech født 1638.

+ 229 ii. Johanne Nielsdatter Bech født ?1640.

230 iii. Margrete Nielsdatter Bech, født ?1643 i Hjørring, død 1681 i Horne.

(1) Hun blev gift med Peder Nielsen Baggi, død 1674 i Hjørring, stilling: Købmand / Rådmand.

(2) Hun blev gift med Knud Christensen Schytte, død 1713 i Horne, stilling: præst.

+ 231 iv. Laurids Nielsen Bech født 1646.

232 v. Hans Nielsen Bech, født 22 maj 1649 i Hjørring, død OKT 1687, begravet 21 okt 1687 i Tversted, stilling: Præst i Tversted.

Han blev gift med Margrethe Cathrine Torbensdatter, født ?1650 i Hammelmosegaard, død EFT 1687.

164. Johanne Lauridsdatter Suur, født ?1612 i Aalborg, død 28 jan 1652 i Aalborg, begravet i Vor Frue Kirke, Aalborg.

Hun blev gift med Poul Jørgensen Popp, født ?1600 i Aalborg (søn af Jørgen Olufsen Felthus og Maren Poulsdatter Popp), død 1650 i Aalborg, stilling: borgmestersøn.

Børn:

+ 233 i. Jens Poulsen Popp født 1631.

234 ii. Oluf Poulsen Popp, født 16?? i Aalborg, død ?.

235 iii. Karen Poulsdatter Popp, født 16?? i Aalborg, død ?.

236 iv. Maren Poulsdatter Popp, født 16?? i Aalborg, død ?.

237 v. Inger Poulsdatter Popp, født 16?? i Aalborg, død ?.

238 vi. Ane Poulsdatter Popp, født 16?? i Aalborg, død ?.

167. Bertel Andersen Kjærulf, født 16?? i Himmerland ?, død OKT 1656 i Holmen, Hune Sogn, begravet 20 okt 1656 i Hune, stilling: gårdmand.

Børn:

+ 239 i. Anders Bertelsen Kjærulf født 16??.

168. Maren Bertelsdatter Kjærulf, født ?1595 (Hun menes at være barnebarn til Bertel Kjærulf og Bolde Munk.), død 27 okt 1656 i Nørholm, begravet 4 nov 1656 i Nørholm Kirke.

Hun blev gift med Poul Nielsen Kras, født ?1580 i Molbjerg, Hornum (søn af Niels Poulsen Kras og Anne Bertelsdatter Hørby), død 1649 i Nørholm, begravet i Nørholm kirke (antageligt).

Børn:

+ 240 i. Niels Poulsen Kras født ?1615.

241 ii. NN Poulsdatter Kras, født ca 1616, død i Vadumtorp.

Hun blev gift med Oluf Pedersen Kjærulf, født ca 1600, død i Vadumtorp.

+ 242 iii. Anne Poulsdatter født ca 1618.

+ 243 iv. Karen Poulsdatter Kras født ?1620.

244 v. Bertel Poulsen Kras, født ca 1620, død ca 1651, stilling: student i Aalborg 1643.

245 vi. Poul Poulsen Kras, født ca 1622, død 4 maj 1685 i Nørholm.

246 vii. Else Poulsdatter Kras, født ca 1625, død 1653 i Øland.

+ 247 viii. Maren Poulsdatter Kras født ca 1627.

+ 248 ix. Inger Poulsdatter Kras født ca 16??.

169. Bertel Laursen Kjærulf, født 1582 i Nørhalne, Biersted Sogn, død 1672 i Ø. Aslund, Øster Hassing Sogn, stilling: gårdmand.

(1) Han blev gift med Tove Jensdatter, død 7 maj 1639 i Ø. Aslund.

Børn:

+ 249 i. Jens Bertelsen Kjærulf født ?1610.

250 ii. Niels Bertelsen Kjærulf, født ?1615 i Øster Aslund, død 16?? i ?.

Han blev gift med Mette Hansdatter, født 16?? i Øsløs Præstegaard, død i Nørre Halne.

251 iii. Maren Bertelsdatter Kjærulf, født ?1619 i Øster Aslund, død apr 1696 i Nørre Sundby, begravet 3 maj 1696 i Nørre Sundby.

(2) Han blev gift med Karen Lauridsdatter (datter af Laurs Pedersen og Bodil Hansdatter Mørk), død 19 mar 1650 i Ø. Aslund.

Børn:

252 iv. Tove Bertelsdatter Kjærulf, født ?1620 i Øster Aslund, død ?1660 i Søndergaard, Øster Hassing Sogn.

+ 253 v. Vogn Bertelsen Kjærulf født ?1622.

+ 254 vi. Peder Bertelsen Kjærulf født ?1630.

255 vii. Lars Ovesen Bertelsen Kjærulf, født ?1640 i Aslund, død 1685 i Øster Hassing, begravet i Øster Hassing Kirke, stilling: gårdmand.

256 viii. Jens Bertelsen Kjærulf, født ?1640 i Aslund, død 1716 i Vester Hassing Kirkebog.

(3) Han blev gift med Marie Hansdatter, født 16?? i Øsløs Præstegaard, død i Ø. Aslund.

Børn:

+ 257 ix. Jens Bertelsen Kjærulf født 1640.

170. Dorete Laursdatter, født 1588 i Nørhalne, Biersted Sogn, død 1627, begravet i Ørum Kirke.

Gift 1607, Peder Laursen, født 1577 i N. Ravnstrup (søn af Laurids Pedersen og Else Jensdatter), død 1657 i Nr. Ravnstrup, Ørum Sogn, begravet i Vorbjerg, Sundby Sogn. Kær Herred.

Børn:

+ 258 i. Maren Pedersdatter født 1608.

172. Peder Munk, født ?1663 i Urup, død 15 maj 1705 i Modvig, Slavs Herred, stilling: gårdmand.

Han blev gift med Birgitte Sophie Iversdatter Krabbe, født 1661 i Høiriis (datter af Iver Krabbe og Birgitte Kaas), død 21 maj 1737 i Modvig, Slavs Herred.

Børn:

259 i. Enevold Munk, født ?1685 i Modvig, Slavs Herred, død 1715 i Stralsund, stilling: soldat.

260 ii. Iver Munk, født 1687 i Modvig, Slavs Herred, død 1715 i Stralsund, stilling: Lejtnant.

261 iii. Laurids Munk, født ?1690 i Modvig, Slavs Herred.

262 iv. Jens Munk, født ?1691 i Modvig, Slavs Herred.

+ 263 v. Birgitte Sophie Munk født 1693.

264 vi. Niels Munk, født ?1695 i Modvig, Slavs Herred.

174. Else Jensdatter Freberg (Se ægteskab med nummer 144.)

176. Anders Munk, født ?1610 i Havgaard, Rinds Herred, død 28 jun 1674 i Hedeaas, Horns Herred. Jylland, stilling: gårdmand.

Gift ?1640, Edle Olufsdatter Krabbe, født ?1620 i Damsgaard, Herpinggaard, død i Hedeaas, Horns Herred. Jylland.

Børn:

265 i. Enevold Munk, født ?1642 i Hedeaas, Horns Herred. Jylland, stilling: kornet.

+ 266 ii. Oluf Munk født ?1645.

267 iii. Ide Munk, født ?1650 i Hedeaas, Horns Herred. Jylland, død i ??.

177. Karen Christensdatter, født 1645 i Freberg, Standby Sogn, død EFT 1711.

Hun blev gift med Knud Madsen, født 164?, død EFT 1703 i Freberg, Strandby Sogn, stilling: gårdmand.

Børn:

+ 268 i. Karen Knudsdatter født 1670.

178. Jens Christensen, også kendt som Jens Munk, født 1650.

Børn:

269 i. Christen Jensen Munk, født 16??, død i Grønderup ?, stilling: gårdfæstr.

270 ii. Anders Jensen Munk, født 16??.

271 iii. Kirsten Jensdatter Munk, født 16??.

185. Laurids Friis, født ?1657, død EFT 1674, stilling: ?.

Han blev gift med Birgitte Kaas, født ?1644 (datter af Otto Kaas og Lisbet Rosenkrantz), død EFT 1680.

Børn:

272 i. Godske Friis, død SOM LILLE.

273 ii. Anne Sophie Friis, død ?1699 i Donslund.

(1) Hun blev gift med Peder Mund (søn af Iver Mund og Karen Lauridsdatter Hørby), død FØR 1693 i Merringgaard, stilling: gårdmand.

(2) Hun blev gift med Laurids Skomager, født 16??, død 1698 i Donslund.

194. Søren Munk, født 1659 i Havbro, død 1727 i København, stilling: Kaptajn i flåden.

(1) Gift 1690 i Vor Frelsers Kirke, København, Marie Florentsdatter, født 1675 i København, død 1703 i København.

Børn:

274 i. Barbara Dorthea Munk, født 1695 i Holmen, døbt 9 feb 1695 i Holmens Kirke.

275 ii. Laurids Munk, født 1697 i Holmen, død 10 jan 1847 i Aalborg, døbt 19 apr 1697 i Holmens Kirke, stilling: Søløjtnant.

(2) Gift 12 mar 1704 i Hillerød, Magdalene Sybille Schrøder, født ?1660 i Hillerød ?, død 1712 i København.

(3) Gift 7 okt 1713 i Holmens Kirke, Dorte Hansdatter, født 1673 i København ?, død 1751 i København.

Børn:

276 iii. Severin Munk, født 1717 i København, død 1719, døbt 27 jan 1717 i Holmens Kirke.

277 iv. Hans Severin Munk, født 1719 i København, døbt 31 jul 1719 i Holmens Kirke.

197. Peder Munk, født 15?? i Gjettrup, død i Gjettrup, stilling: ridefoged.

Han blev gift med Karen Jensdatter, født 15??, død i Gjettrup.

Børn:

278 i. Christen Pedersen Munk, født 1639 i Gjettrup, død OKT 1716 i Ulsted, begravet 28 okt 1716 i Ulsted Kirkegård.

+ 279 ii. Helvig Munk født 16??.

201. Dorte Olufsdatter Munk, født ?1630 i Attrup, Hammer Sogn, død ?.

(1) Hun blev gift med Hans Pedersen, født 16?? i Attrup, død 1646 i Attrup.

Børn:

280 i. Margrethe Hansdatter, født 163? i Attrup, død ?.

(2) Gift 1647, Erik Nielsen, født 1592, død 22 mar 1658 i Hammer-Horsens, stilling: sognepræst.

 

Tiende Generation

202. Marin Bertelsdatter, født ?1500 i Vestbæk, død i Øster Halne.

Hun blev gift med Anders Andersen Kjærulff, født ?1490 i Vadum, Kær Herred (søn af Anders Andersen Kjærulff og Else Wogensdatter), død EFT 1577 i Øster Halne, Vadum Sogn, stilling: herredsfoged.

Børn:

281 i. Johanne Andersdatter Kjærulff, født ?1525 i Vadum, Kær Herred, død i Vraa, Ajstrup Sogn, stilling: Søren Olufsen i Ajstrup.

282 ii. Bertel Andersen Kjærulf (Se ægteskab med nummer 76.)

283 iii. Else Andersdatter Kjærulff, født ?1530 i Vadum, Kær Herred, død ? i Holtet.

Hun blev gift med Søren Christensen, også kendt som Søren Christensen Skriver, født 15?? i Himmerland ?, død ?1605 i Holtet, stilling: skriver.

203. Ingierdt Bertelsdatter Hørby, født FØR 1530, død ?1600 i Testrupgaard.

(1) Gift 1572, Peder Skriver, født ?1520, død 157? i Thestrup ?, stilling: landstingshører.

Børn:

284 i. Maren Pedersdatter, født 1550 i Testrup Sogn, "Kastrup?", død ca. 1609 i Testrupgaard, Simested Sogn, begravet i Testrup.

(1) Gift ?1575, Christen Byrialsen, født FØR 1555 i Aalestrup (søn af Byrial Christensen og Kirsten Andersdatter), død 1616 i Testrupgaard, Simested Sogn, begravet i Østerbølle Kirke, stilling: Herredsfoged i Rinds.

(2) Hun blev gift med Jens Skriver, død ?1580 i Bonderup.

 

(2) Gift FØR 1570, Hans (Udsøn) Lauridsen (Se ægteskab med nummer 137).

Børn:

(Se ægteskab med nummer 137)

205. Anne Bertelsdatter Hørby, født FØR 1542, død 1588 i "Vestergaard", Moulbjer, Ø. Hornum Sogn.

Gift ?1560, Niels Poulsen Kras, også kendt som Niels Kraes, også kendt som Niels Krase, født ?1530, død i "Frendrupgaard", Moulbjer, Ø. Hornum Sogn, stilling: herredskriver.

Børn:

285 i. Poul Nielsen Kras (Se ægteskab med nummer 168.)

286 ii. Maren Nielsdatter, født 15?? i Molbjerg, Hornum, død efter 1617 i Nørholm (Svigersønne havde ved sin død stadig penge tilgode fra hendes begravelse.

Nive tingbog 1638 fol 30 og 38 b.).

Hun blev gift med Peder Kuri, født 15?? i Nibe (Fjellerad, Gunderup sogn?), død i Vesterris, Testrup Sogn.

287 iii. Korfits Nielsen Kras, født 15??, død ?1618.

288 iv. Lars Nielsen Kras, født 15??, død ?1635 i Hornum, stilling: Heredsfoged i Hornum herred.

Gift ?, Mette Andersdatter, født 15??, død ?1637 i Molbjerg?.

289 v. Margrethe Nielsdatter Kras, født 15??, død 1647 i Nibe.

(1) Hun blev gift med Thomas Andersen, født 15??, død ? i Binderup?.

(2) Hun blev gift med Jacob Sørensen, født 15??, død ? i Nibe, stilling: brygger og brændevinsbrænder.

207. Laurids Bertelsen Hørby, født ?1580 i Vesterriis, Rinds Herred, død ?1693 i Aalborg, stilling: gårdmand / Slotsfoged.

Han blev gift med Anne Nielsdatter ( Madsdatter?) Skade, født OMK___ 1560, død ?1584 i Vesterriis, Rinds Herred, begravet i Bislev Kirke.

Børn:

290 i. Bertel Lauridsen Hørby, født ?1600, død 1641.

(1) Han blev gift med Karen Bjelke, født 15?? i Hattebjerg, Onerain, død i Hattebjerg.

(2) Han blev gift med Anne Mund, født 15??, død i ?.

291 ii. Karen Lauridsdatter Hørby, født ?1600 i Aalborg.

Hun blev gift med Iver Mund.

212. Inger Byrialsdatter, født 1620 i "Vestergaard", Klotrup, Fjeldsø Sogn, død 1705 i Østrup, Vognsild Sogn, begravet 11 mar 1705 på Vognsild Kirkegaard.

Gift FØR 1654, Jep Nielsen, født ?1625 i Østerbølle ?, død 1690 i Østrup, Vognsil Sogn, begravet på Vognsild Kirkegaard, stilling: gårdfæster.

Børn:

292 i. Anne Jepsdatter, født 1654 i Østrup, Vognsild Sogn, død 1735 i Østrup, begravet 30 okt 1735 på Vognsild Kirkegaard.

Gift FØR 1690, Jens Nielsen, født 1664, død 1740 i Østrup, Vognsild Sogn, begravet 20 mar 1740 i Vognsild Kirkegaard, stilling: gårdfæster.

293 ii. Kirsten Jepsdatter, født ?1665 i Østrup, Vognsild Sogn, død 1731 i Østrup, Vognsil Sogn, begravet 2 jan 1732 i Vognsil Kirkegård.

(1) Gift 1694, Søren Andersen, født FØR 1665 i Hestbech ?, død ?1698 i Østrup, Vognsil Sogn, stilling: gårdfæster.

(2) Gift 1698 i Vognsild kirke, Gravers Pedersen, født 1675, død FØR 1699 i Østrup, Vognsil Sogn, stilling: fæstegårdmand.

(3) Gift 1700, Niels Mikkelsen, født 1666 i Hvilsom Sogn (søn af Mikkel Nielsen og Bodil Andersdatter), død 1748 i Østrup, Vognsil Sogn, begravet 20 okt 1748 på Vognsil Kirkegård, stilling: gårdfæster.

213. Nn (Inger?) Byrialsdatter, født ?1622 i "Vestergaard" Klotrup, Rinds Herred, død i " Hverrehus", Gedsted Sogn.

Hun blev gift med Styge Pedersen, født ?1620 i ?, død ?1688 i "Hverrehus", Gedsted Sogn, stilling: fæstegårdmand.

Børn:

294 i. Anders Stygesen, født ?1640 i (ikke bevist), død ?.

 

216. Jens Pors, født 16??, død ? i Slette.

Børn:

295 i. Anne Jensdatter Pors, født 15?? i Horsens ?.

Gift 29 sep 1605 i Horsens, Jens Andersen Klyne, født 9 mar 1574 i Ribe (søn af Anders Sørensen Klyne og Kirsten Lauridsdatter), død 18 jul 1610 i Skibbroen I Ribe.

218. Anne Andersdatter Kjærulff, født 15?? i Kornumgaard, død ? i Holtet.

Hun blev gift med Anders Sørensen Kjærulff, født 15?? i Holtet (søn af Søren Christensen og Else Andersdatter Kjærulff), død 164? i Holtet, stilling: gårdmand.

Børn:

296 i. Anders Andersen Kjærulff, født 16?? i Holtet, død 1680 i Nr. Sundby.

297 ii. Søren Andersen Kjærulff, født 1609 i Holtet, død OKT 1685 i Ajstrup, begravet 1 nov 1685 i Ajstrup, stilling: gårdmand.

298 iii. Jakob Andersen Kjærulff, født 16?? i Holtet, død 16??.

299 iv. Christen Andersen Kjærulff, født 16?? i Holtet, død 16??.

300 v. Karen Andersdatter Kjærulff, født 16?? i Holtet, død 16??.

301 vi. Maren Andersdatter Kjærulff, født 1614 i Holtet, død OKT 1693 i Ajstrup, begravet 15 okt 1693 i Ajstrup.

302 vii. Gjertrud Andersdatter Kjærulff, født 16?? i Holtet, død 16??.

303 viii. Else Andersdatter Kjærulff, født 16?? i Holtet, død 16??.

304 ix. Bendit Andersdatter Kjærulff, født 16?? i Holtet, død 16??.

221. Maren Poppesdatter, født 1597 i Aalborg, død 1661.

Gift ?, Lucas, født 15??, død ?.

Børn:

305 i. Hans Lucassen Paludan, født 23 jan 1620, død 12 okt 1676 i Jetsmark, stilling: præst.

Han blev gift med Johanne Nielsdatter Bech, født ?1640 (datter af Niels Lauridsen Bech og Helvig Gertsdatter van Achen), død i Jetsmark.

306 ii. Poul Lucassen, født 16?? i Aalborg, død ?.

307 iii. Marie Lukasdatter Paludan, født 16??, død i Aalborg.

Hun blev gift med Clemen Christoffersen Weidemann, født 16?? (søn af Christopher Weidemann), død i Aalborg, stilling: købmand.

222. Poul Jørgensen Popp (Se ægteskab med nummer 164.)

223. Sidsel Jørgensdatter, født 16??, død 16?? i Aalborg.

Hun blev gift med Christen van Ginchel, født 1598, død mar 1673 i Aalborg, begravet 25 mar 1673 i Aalborg, stilling: Rådmand og borgmester.

Børn:

308 i. Magdalene van Ginchel, født 21 jan 1644 i Aalborg, døbt 17 feb 1644 i Aalborg, død 5 apr 1703 i Klarup Hovedgaard, Klarup Sogn, begravet 22 apr 1703 i Klarup.

Hun blev gift med Christopher de Hemmer, født 1634 i Aalborg (søn af Christopher de Hemmer og Karen Larsdatter Suur), døbt 26 nov 1634, død 1684 i Aalborg, begravet 13 mar 1684, stilling: Købmand.

224. Bagge Lauridsen Suur, født 1631 i Aalborg, død 8 jun 1678 i Aalborg, stilling: Rådmand.

(1) Gift ?1655 i Aalborg, Margrethe Carstensdatter, født 16?? (datter af Karsten Olufsen og Yde Grefve), død 1660 i Aalborg.

Børn:

309 i. Else Baggesdatter Suur, født 21 sep 1657 i København, død 14 maj 1716 i Villerslev.

Gift 1673 i Ribe, Hans Mortensen Friis, født 21 maj 1651 i Ribe (søn af Morten Larsen Hillerup og Ingeborg Christensdatter Friis), død 29 apr 1708 i Villerslev, stilling: sognepræst.

(2) Gift 1660 i Aalborg, Jacobe Christensdatter Schytte, født 1633 i Aalborg (datter af Christen Nielsen Schytte og Margrethe Didriksdatter Grubbe), død 1678 i Måske I Vadum, døbt 9 feb 1634 i Aalborg.

225. Margrete Lauridsdatter Suur, født ? 1633 i Aalborg.

Hun blev gift med Hans Andersen, stilling: forpagter på Kyø.

Børn:

310 i. Else Hansdatter, født 24 dec 1661 i Aalborg, død 1771, begravet 12 mar 1771 i Sebber Kirke.

Gift 22 maj 1683 i Vaar, farstrup sogn, Jørgen Jensen Glerup, født 24 apr 1653 i Glerup, Vesterbølle Sogn, (søn af Jens Glerup), død 5 jun 1727 i Sebberkloster, begravet i Sebber Kirke, stilling: godsejer.

226. Christopher de Hemmer, født 1634 i Aalborg, døbt 26 nov 1634, død 1684 i Aalborg, begravet 13 mar 1684, stilling: Købmand.

Han blev gift med Magdalene van Ginchel, født 21 jan 1644 i Aalborg (datter af Christen van Ginchel og Sidsel Jørgensdatter), døbt 17 feb 1644 i Aalborg, død 5 apr 1703 i Klarup Hovedgaard, Klarup Sogn, begravet 22 apr 1703 i Klarup.

Børn:

311 i. Karen de Hemmer, født 23 apr 1673 i Aalborg, død 27 jun 1756 i Hersom Hovedgaard, begravet i Hersom.

Hun blev gift med Christopher Rosenørn, født 18 jul 1672 i Tvillum Hovedgaard, Tvillum Sogn, død 27 apr 1745 i Hersom Hovedgaard, begravet i Hersom, stilling: officer.

228. Gert Nielsen Bech, født 1638 i CA., død apr 1678 i Hjørring, stilling: Præst i Hjøring.

Han blev gift med Elisabeth Axeldatter Bjørn, født 1648 i CA., død 19 maj 1704 i Hjørring.

Børn:

312 i. Niels Gertsen Bech, født ?1660 i Omkring 1650 - 1680, døbt i Hjørring, stilling: Købmand.

313 ii. Henrik Gertsen Bech, født ?1660 i Omkring 1650 - 1680, døbt i Hjørring, stilling: Købmand.

229. Johanne Nielsdatter Bech, født ?1640, død i Jetsmark.

Hun blev gift med Hans Lucassen Paludan, født 23 jan 1620 (søn af Lucas og Maren Poppesdatter), død 12 okt 1676 i Jetsmark, stilling: præst.

Børn:

314 i. Lukas Hansen Paludan, født 1653 i Jetsmark, død 1715.

315 ii. Maren Paludan, født 16??.

316 iii. Poul Paludan, født 26 nov 1658 i Jetsmark, død 1720 i Rørby.

 

231. Laurids Nielsen Bech, født 1646 i Hjørring, død 1712 i Ydby Sogn, begravet 18 sep 1712, stilling: Rådmand.

Han blev gift med Ida Rudbechsdatter Humble, født ?1650 i Vrejlev (datter af Rudbech Christensen Humble og Anna Saxager Pedersdatter Holm), død EFT 1701.

Børn:

317 i. Anna Margrethe Lauritsdatter Bech, født 16??, død i Skibstedgaard, Ydby Sogn.

(1) Hun blev gift med Mikkel Christensen, født 16??, død 12 jan 1706 i Skibstedgaard, Ydby Sogn, stilling: ridefoged / gårdejer.

(2) Gift 12 jan 1706 i ? Ydby, Søren Christensen Kammergaard, født 1670, død 11 mar 1750 i Skibstedgaard, Ydby Sogn, stilling: gårdmand.

318 ii. Helvig Lauritsdatter Bech, født 1677 i Kærgaard, død i Raasted.

233. Jens Poulsen Popp, født 1631 i Aalborg, død ?, stilling: gift 1659 i Vor Frue, Aalborg.

Børn:

319 i. Karen Jensdatter Popp, født ?1661 i Aalborg?, død 17?? i Giørup, Ulbjerg Sogn.

(1) Gift 18 maj 1692 i Ulbjerg Kirke, Anders Christensen Aalestrup, født ?1643 i Aalestrup, Østerbølle Sogn (søn af Christen Pedersen og Kirsten Andersdatter), død 1700 i St. Torup, Ulbjerg Sogn, (Skiftet 26/7 1700, fol. 63. Rinds Herreds Skifteprotokol.), stilling: herredsfoged.

(2) Gift ?, Mogens Christensen Giørup, født 18 mar 1677 i Giørup, Ulbjerg Sogn, (søn af Christen Mogensen Giørup og Kirsten Christensdatter), død 1 nov 1737 i Giørup.

320 ii. Niels Jensen, født 16??, død 1698 i "Bækgaard", Store Torup. Ulbjerg sogn (Skifte 14/3 1698. fol. 2).

321 iii. Maren Jensdatter, født 16?? i Aalborg, død ? (Ifølge skifte efter broderen Niels Jensen, Bækgaard i St. Torup.

14/3 1698, fol.2.).

239. Anders Bertelsen Kjærulf, født 16?? i Hune, død 1673 i Holmen, Hune Sogn.

Han blev gift med Johanne Pedersdatter, født 16??, død i Holmen, Hune Sogn, begravet i Hune.

Børn:

322 i. Niels Andersen Kjærulf, født ?1650 i Holmen, Hune Sogn, stilling: måske matros i København.

240. Niels Poulsen Kras, født ?1615, død i Viborg.

Gift 1665, Kirsten Jørgensdatter, født 164? i Glerup, Vesterbølle Sogn, (datter af Jørgen Vognsen og Maren Pedersdatter).

Børn:

323 i. Mette Nielsdatter, født 1685 i Glerup, Vesterbølle Sogn.

242. Anne Poulsdatter, født ca 1618, død i Aalborg.

(1) Hun blev gift med Christen Mortensen, født ca 1610 i Svenstrup, død 1671.

Børn:

324 i. Jørgen Christensen, født ca ___ 1640.

(2) Gift 1672 i Svenstrup Kirke, Christen Thomsen, født ca 1620, død i Svenstrup.

243. Karen Poulsdatter Kras, født ?1620 i Nørholm, død 3 feb 1699 i Nørhalne.

Hun blev gift med Jens Bertelsen Kjærulf, født ?1610 i Øster Aslund (søn af Bertel Laursen Kjærulf og Tove Jensdatter), død ?1689 i Nørhalne.

Børn:

325 i. Tove Jensdatter Kjærulf, født ?1640 i Nørhalne, død mar 1691 i Ø. Hæbbelstrup.

326 ii. Anne Jensdatter Kjærulf, født 16?? i Nørhalne, død i Nørre Halne.

327 iii. Poul Kraas Kjærulf, født 16?? i Nørhalne, død 17?? i Lunderhede, Vor Sogn, stilling: gårdmand.

247. Maren Poulsdatter Kras, født ca 1627, død 8 sep 1671 i Nørholm (Hun døde i barsel).

Gift ca 1649, Mads Sørensen Wolf, født ca 1612, død 26 maj 1683 i Nørholm, stilling: birkefoged i Nørholm.

Børn:

328 i. Maren Wolf, født 1651 i Nørholm, døbt 23 nov 1651 i Nørholm Kirke, død 1 maj 1723 i Bredkjær.

Gift 4 jun 1671 i Nørholm Kirke, Jacob Pedersen Bruun, født 15 mar 1645 i Aalborg, død 25 sep 1717 i Skjæve, stilling: præst.

329 ii. Else Wolf.

Hun blev gift med Iver Knudsen, født 16??, død i Aalborg.

330 iii. Søren Wolf, født 1666 i Nørholm, døbt 12 mar 1666 i Nørholm Kirke, død 28 maj 1721 på Teglgaard, Hellum herred.

(1) Han blev gift med Maren Christensdatter Gjedsmann, født ca 16?? i Aalborg, død 1697 i Teglgaard, Hellum herred.

(2) Han blev gift med Dortea Louise Kramers, født i Sønderborg, død 1720 i Teglgaard, Hellum herred.

331 iv. Kirsten Wolf, født 1668 i Nørholm, Nibe, død 1697 i Skæve, Dybvad.

Gift ?, Ove Jespersen Haugaard, født 1640, død 7 jun 1726 i Kærskov.

248. Inger Poulsdatter Kras, født ca 16??, død ca 16??.

(1) Hun blev gift med Poul Knudsen Skytte, død 1659, begravet 5 maj 1659 i Aalborg Budolfi.

Børn:

332 i. Poul Kras Poulsen, født ca 1650, død 1675 i Aalborg.

(2) Gift 1660 i Aalborg, Daniel Zimmermann, stilling: kaptajn.

249. Jens Bertelsen Kjærulf (Se ægteskab med nummer 243.)

253. Vogn Bertelsen Kjærulf, født ?1622 i Aslund, død EFT 1690 i Knæpholt.

Han blev gift med Johanne Andersdatter, født 15?? i Aalborg (datter af Anders Pallisen og Anne Pedersdatter Kjærulff), død i "Knæpholt",, stilling: Peder Andersen Kjærulf.

Børn:

333 i. Peder Vognsen Kjærulf, født ?1630 i Knæpholt, død EFT 1666.

334 ii. Anders Vognsen Kjærulf, født ?1635 i Knæpholt.

335 iii. Karen Vognsdatter Kjærulf, født ?1640 i Knæpholt.

336 iv. Bodil Vognsdatter Kjærulf, født EFT 1650 i Knæpholt, død i Helsingør.

337 v. Else Vognsdatter Kjærulf, født EFT 1650 i Knæpholt.

338 vi. Jens Vognsen Kjærulf, født ?1655 i Knæpholt, død 1715 i Gunderup, begravet 22 sep 1715 i Gunderup Kirkegaard, stilling: Kroejer.

Han blev gift med Inger Nielsdatter Rondebye, født ?1660, død EFT 1715 i Gunderup.

254. Peder Bertelsen Kjærulf, født ?1630 i Aslund, død aug 1692 i Vester Hassing, begravet 17 aug 1692 i Vester Hassing Kirkegaard, stilling: gårdmand.

Børn:

339 i. Johanne Pedersdatter Kjærulf, født 1670 i Gandrup Bye, død 1751 i Gandrup Bye, begravet 25 apr 1751 i Gandrup.

Gift 4 dec 1692 i Vester Hassing Kirke, Christen Larsen Krog, født 1665 i "Krogen", Biersted Sogn (søn af Lars Andersen Krog og Maren Olufsdatter), død 1713 i Gandrup Bye, begravet 19 apr 1713 i Gandrup.

257. Jens Bertelsen Kjærulf, født 1640 i Øster Aslund, død 1716 i Striben, Vester Hassing Sogn, stilling: gårdmand.

Gift 1675, Beathe Pedersdatter, født 1650 i Striben, V. Hassing Sogn, død 1729 i Striben, Vester Hassing Sogn.

Børn:

340 i. Bertel Jensen Kjærulf, født 1680 i Striben, V. Hassing Sogn, død OMK__ 1735 i Striben, Vester Hassing Sogn.

Gift 17 nov 1714 i Vester Hassing Kirke, Anne Christensdatter Krog, født 1695 i Gandrupgaard, V. Hassing Sogn (datter af Christen Larsen Krog og Johanne Pedersdatter Kjærulf), død 1739 i "Striben", V. Hassing.

258. Maren Pedersdatter, født 1608 i Ørum, død 1689 i Aagaard, Ørum Sogn.

Hun blev gift med Lars Pedersen Dyrskjøt, født 1560 (søn af Peder Jørgensen Dyrskjøt og Maren Laursdatter Høst), død 18 jan 1644 i Sundy, stilling: Bondefører.

Børn:

341 i. Peder Dyrskjøt, født 10 apr 1630 i Aagaard, Ørum Sogn, død 13 okt 1707 i "Østergaard", Bagterp, stilling: Genealog.

Gift 1675, Kirsten Jensdatter Steen, født 16?? i Vraa, død 1700.

342 ii. Lars Pedersen Dyrskjøt, født 1631 i Aagaard, død 1684 i Aagaard, Ørum Sogn.

343 iii. Christoffer Larsen Dyrskjøt, født 1635 i Aagaard, død 1677 i Skåne, begravet i Helsingborg, stilling: kaptajn.

344 iv. Otto Dyrskjøt, født 1638 i Aagaard, død i Bagterp, Hjørring.

263. Birgitte Sophie Munk, født 1693 i Modvig, Slavs Herred, død 1778 i Sønder Urup, begravet i Grindsted Kirke.

Hun blev gift med Lars Andersen Møller, født 1681, død 6 sep 1738 i Sønder Urup, begravet i Grindsted Kirke, stilling: borger.

Børn:

345 i. Karen Sophie Møller, født 1719, død 1749 i Grindsted.

Hun blev gift med Jens Pedersen, født ?1720 i Nørholm, død 1749 i Modviggaarden, stilling: Ladefoged.

266. Oluf Munk, født ?1645 i Hedeaas, Horns Herred. Jylland, død ?1681 i Hedeaas, Horns Herred. Jylland, stilling: gårdmand.

Han blev gift med Karen Pedersdatter Mund, født ?1650 i Merringgaard, Hatting Herred, død i Hedeaas, Horns Herred. Jylland.

Børn:

346 i. Frederik Munk, født ?1675 i Hedeaas, Horns Herred, død i ?.

Han blev gift med Maren (Ufri) Christensdatter, født 1670 i ?.

268. Karen Knudsdatter, født 1670 i Strandbygaard, død 1744 i Strandbygaard, begravet 29 jan 1744 på Starndby kirkegaard.

Gift ?1695 i Strandby, Niels Pedersen, født 16??, død 1737 i Strandbygaard, begravet 8 sep 1737 i Starndby.

Børn:

347 i. Hans Nielsen, født 1708 i Strandbygaard, død 1765 i Strandbygaard, begravet 6 okt 1765 i Starndby, stilling: gårdmand.

Gift 13 okt 1737 i Farsø Kirke, Anne Jensdatter, født 1 jan 1715 i Ebdrup, Farsø Sogn (datter af Jens Jensen og nn jensens kone), død 1781 i Strandbygaard, begravet 1 apr 1781 i Strandby.

279. Helvig Munk, født 16?? i Gjettrup, død ?1686 i Ulstedlund.

Hun blev gift med Palle Rasmussen, født jan 1644 i Aasted, Horns Herred, død 26 jun 1668 i Ulstedlund.

Børn:

348 i. Rasmus Pallesen Munk, født 1681 i Ulstedlund, Ulsted Sogn, død 1757 i Ulstedlund, begravet 13 maj 1757 i Ulsted, stilling: gårdmand.

Gift 2 jun 1709 i Ulsted Kirke, Anne Jensdatter, født 1689 i "Klitgaard", Ulsted Sogn, død 1774 i Ulstedlund, begravet 9 jan 1774 i Ulsted.